Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STUDIO36 PRAKTIJK VOOR NATUURZUIVERE SCHOONHEID

Inleiding
Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@studio-36.nl.

 

Wie is Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid?
Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid is een éénmanszaak, praktijkhoudende te (7608ND) Almelo aan Slot 85, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08133349.

Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

MARKETING

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

WEBSITE

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: 14 maanden

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid. Je kunt verzoeken dat Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid te verkrijgen. Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@studio-36.nl. Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers

Het kan zijn dat Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@studio-36.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Studio36 Praktijk voor Natuurzuivere Schoonheid jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@studio-36.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.